Ajudes per impulsar el comerç local god_m3rc4r3us 8 de juliol de 2013

Ajudes per impulsar el comerç local

La Regidoria de Promoció Econòmica obre la convocatòria d’ajudes per impulsar la competitivitat el comerç, serveis, mercats, promoció de ciutat i cooperació comercial a Reus. Amb aquestes ajudes, l’Ajuntament ofereix suport econòmic a aquells comerços de la ciutat que facin un esforç per millorar, potenciar i fer més competitius els seus negocis, tot buscant l’excel·lència en el servei i en la qualitat dels seus productes.

La regidora de Promoció Econòmica, Alicia Alegret, afirma que: «Amb aquestes línies d’ajut contribuïm econòmicament a millorar la competitivitat del comerç de Reus i a posicionar-lo millor com a referent econòmic de la ciutat. La col·laboració público-privada és molt important per millorar encara més la qualitat del comerç de la ciutat».

La convocatòria preveu quatre línies d’ajuts:

• Establiments comercials i de serveis de primera instal·lació a Reus
Ajudes dirigides a petites i mitjanes empreses de menys de 6 mesos de creació, amb un establiment a Reus, a peu de carrer i amb la persona titular en situació d’atur abans d’iniciar l’activitat i que realitzin una inversió per la seva posada en funcionament.

La subvenció serà del 20% de la inversió en immobilitzat material amb un màxim de 1.000 euros per sol·licitant i titular procedent de l’atur. L’import màxim de la subvenció per empresa serà de 3.000 euros.

• Impuls del comerç de qualitat als mercats municipals
Destinades a les petites i mitjanes empreses comercials i de serveis de menys de 6 mesos de creació, amb un establiment ubicat a dins d’un dels mercats municipals de Reus i amb la persona titular en situació d’atur abans d’iniciar l’activitat empresarial i que realitzin una inversió per la seva posada en funcionament.

La subvenció serà del 20% de la inversió en immobilitzat material amb un màxim de 1.200 euros per sol·licitant i titular procedent de l’atur. L’import màxim de la subvenció per empresa serà de 3.000 euros.

• Millora en la competitivitat de locals comercials i de serveis ja existents
Per a les petites i mitjanes empreses que reformin i modernitzin el seu negoci ubicat a Reus amb la finalitat d’obtenir una major competitivitat. Els negocis que sol·licitin l’ajuda hauran de tenir una antiguitat mínima d’obertura al públic de 3 anys i hauran de realitzar una inversió mínima de 6.000 euros.

La subvenció serà del 10% de la inversió, amb un màxim de 3.000 euros per establiment.

Les actuacions que es podran subvencionar són: obres i instal·lacions (exposició i venda, senyalització, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc.); trasllats per ampliació o millora de l’emplaçament; projectes d’interiorisme, enginyeria i arquitectura; renovació i millora tecnològica (equips tecnològics, software, Internet, implantació de sistemes d’informació, etc.); implantació de comerç electrònic; certificació de qualitat, entre altres.

• Foment del comerç associat per a la dinamització d’una zona d’alta concentració comercial i promoció econòmica de la ciutat
Ajudes destinades a campanyes de foment comercial i de serveis i de promoció econòmica de Reus que siguin innovadores i que les duguin a terme persones jurídiques de dret privat sense ànim de lucre.

L’import de la subvenció serà de fins el 50% de la campanya de promoció o de foment comercial i de serveis a Reus, amb un màxim de 3.000 euros.

L’Ajuntament disposa d’una partida de 30.000 euros per destinar a aquesta línia de subvencions durant el 2013 (7.000 euros per a establiments comercials i de serveis de primera instal·lació a Reus ; 3.000 per a l’impuls del comerç de qualitat als mercats municipals; 12.000 per a la millora en la competitivitat de locals comercials i de serveis ja existents; i 8.000 per al foment del comerç associat per a la dinamització d’una zona d’alta concentració comercial i promoció econòmica de la ciutat).

 Més informació al següent enllaç del web de REDESSA