El Reglament de venda ambulant s’adapta a la normativa europea god_m3rc4r3us 21 de juliol de 2014

El Reglament de venda ambulant s’adapta a la normativa europea

El Ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar el divendres 18 de juliol el nou Reglament de venda ambulant que ha de regir els mercats no sendentaris a la ciutat. Amb aquesta aprovació, Reus adapta el reglament municipal a la normativa superior i el modernitza d’acord amb les exigències actuals.

El nou Reglament de venda ambulant de la ciutat de Reus recull els principis de llibretat d’accés i l’exercici de l’activitat, així com el control posterior del compliment dels requisits exigibles. Actualment, el mercat de Marxants que envolta el Mercat Central compta amb 120 parades –més d’un quilòmetre lineal– i el del Mercat del Carrilet té al voltant de 50 parades.

Sense canvis d’horaris, dies i llocs
El Reglament no canvia ni els dies, l’horari o els llocs on es fa mercat ambulant. Així, l’activitat de venda en el mercat ubicat a l’entorn del Mercat Central s’autoritza entre les 8:00 i les 15:00 h de dilluns i dissabtes laborables i, en el cas del Mercat del Carrilet, el reglament estableix el mateix horari pels dimecres no laborables. Aquests són els llocs, els dies i les hores expressament autoritzats, fora dels quals la venda ambulant queda prohibida en tot el terme municipal.

L’Ajuntament podrà modificar el lloc d’instal·lació i ampliar o reduir l’espai assignat al mercat.

Novetats: autoritzacions transmissibles i de 15 anys de durada
El nou reglament comporta modificacions substancials en el règim jurídic de la venda no sedantària. Algunes de les més destacades són que les autoritzacions passen a ser transmissibles –no ho eren i amb el nou Reglament es podran transmetre després de 5 anys d’haver obtingut la llicència–, que l’atorgament de places lliures s’ha de fer a través d’un concurs i que l’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada mínima de 15 anys.

Pel que fa a les autoritzacions atorgades abans de l’entrada en vigor de la normativa superior que regula la venda ambulant, queden prorrogades fins a l’octubre de 2025 –15 anys des de l’entrada en vigor del decret legislatiu corresponent– i són prorrogables per un període similar.

Criteris d’adjudicació
El procediment de selecció per a l’atorgament de noves autoritzacions i per cobrir vacants es realitzarà a través d’un concurs prèvia convocatòria pública. Els criteris d’adjudicació es determinaran pel tipus de producte a vendre –amb preferència pels productes que diversifiquin l’oferta comercial del mercat–, pel tipus de parada i la dotació de serveis, per l’equipament tecnològic de la instal·lació i per l’acreditació de formació relacionada amb el sector. Des de l’atorgament de l’autorització, no es podrà modificar l’activitat en un termini mínim de dos anys.

El mix comercial que estableix el Reglament per als mercats ambulants de Reus no varia: 70% de roba –comprèn totes les variants–, 10% calçat, 10% bijuteria i el 10% restant per a altres activitats –bosses de mà, cosmètica, estris de cuina, xurrerries, espècies, plantes, música, etc.

Treball conjunt amb els Marxants
«L’impuls a aquest nou Reglament de venda ambulant té com a objectiu adequar-lo a la normativa superior, però també dotar l’Ajuntament d’una eina moderna, actualitzada i clara per regular la venda no sendentària a la nostra ciutat», en paraules de la regidora de Promoció Econòmica i consellera delegada d’AMERSAM, Alícia Alegret. La regidora també destaca que aquest nou reglament s’ha treballat amb l’Associació de Marxants de la província de Tarragona.

A Reus, la gestió del mercat ambulant recau en l’empresa municipal AMERSAM.

IMG_20140505_094513