El Mercat del Carrilet es mantindrà obert fins al juny de 2024 god_m3rc4r3us 28 de gener de 2021

El Mercat del Carrilet es mantindrà obert fins al juny de 2024

El Govern de Reus mantindrà obert fins al mes de juny de 2024 el Mercat del Carrilet per tal de mantenir les 14 empreses i preservar els 25 llocs de treball actuals, donat l’actual context econòmic i social, derivat de la pandèmia de la COVID19. La continuïtat del Mercat es materialitzarà amb un nou contracte de lloguer fins el 30 de juny del 2024.

Aquest contracte estarà vinculat a la data d’inici del projecte de transformació de l’àmbit del Carrilet, que s’engegaria a l’estiu de 2024, ja que la llei sols permet la realització de contractes de lloguer associats a una data concreta d’execució del nou projecte.

El projecte de transformació de l’àrea del Mercat del Carrilet,  un gran espai al sud de la ciutat que va de l’avinguda Pere Cerimoniós a l’avinguda President Macià, preveu la transformació d’aquesta àrea amb un nou projecte urbanístic que doti d’infraestructures de cara al futur aquesta zona.

Per al desenvolupament d’aquest projecte de transformació es posarà en marxa un procés participatiu que reculli aportacions i propostes dels veïns i veïnes i involucri a la ciutadania en la remodelació d’aquest espai, cridat a ser un dels principals eixos de transformació de Reus en els propers anys.

L’Ajuntament ha mantingut aquesta mateixa tarda una reunió amb els paradistes del Mercat del Carrilet per tal d’explicar-los la decisió del govern i dotar-los de totes les garanties jurídiques. En les properes setmanes, els òrgans de govern de la Corporació adoptaran els acords necessaris per garantir la continuïtat de l’activitat econòmica i els llocs de treball que se’n deriven.