L’Ajuntament aprova mantenir provisionalment els contractes d’arrendament de les parades del Mercat del Carrilet god_m3rc4r3us 13 de maig de 2024

L’Ajuntament aprova mantenir provisionalment els contractes d’arrendament de les parades del Mercat del Carrilet

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus ha acordat aquest divendres, 10 de maig autoritzar a Reus Mobilitat i Serveis, S.A. a mantenir de forma provisional els contractes d’arrendament amb els paradistes del Mercat del Carrilet, per tal de compatibilitzar el servei que ofereix el Mercat amb l’elaboració i tramitació dels instruments de planejament i gestió per al desenvolupament urbanístic de l’àmbit de l’Àrea 6.20.

S’estima que l’inici del procediment de licitació de les obres vinculades a aquests instruments de planejament i gestió serà a partir del 15 de gener de 2026, sempre i quan no es donin noves directrius en la redacció del projecte.

L’acord confirma la voluntat de l’Ajuntament que no cessi l’activitat del Mercat del Carrilet almenys fins l’inici de la licitació o fins que amb motiu de les obres sigui totalment imprescindible la seva disponibilitat. I es justifica per la impossibilitat, en el moment actual, d’iniciar els nous tràmits de concessió de les parades que en resultaran del nou projecte, actualment en redacció.

Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, afirma que “vam traslladar un missatge de seguretat i tranquil·litat administrativa a les paradistes del Mercat del Carrilet, i avui fem efectiu el nostre compromís”.

L’autorització ho és per prorrogar o formalitzar els contractes d’arrendament de les parades ja ocupades i de forma provisional i excepcional per una durada, com a màxim, fins que amb motiu de la previsió d’inici de les obres sigui necessari, a criteri dels serveis tècnics municipals, la plena disponibilitat de l’immoble.

L’acord destaca també que l’actuació de planificació urbanística, actualment en redacció, ha de redefinir l’àmbit on s’ubica el Mercat del Carrilet i l’estació principal d’autobusos, i alhora, repensar el mercat, atesa la seva ubicació estratègica i les potencialitats d’aquest àmbit com a palanca de regeneració urbana i transformació del sud de la ciutat. Igualment, destaca que la revitalització del mercat depèn essencialment de la seva adequació estructural, física i comercial a les noves exigències i realitats comercials.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *