Contacta god_m3rc4r3us 23 de febrer de 2023

Contacta amb nosaltres

Les dades personals que faciliteu seran objecte de tractament automatitzat per part de REUS MOBILITAT, incorporant-les a un fitxer automatitzat que acompleix les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre). Aquestes dades seran tractades únicament i exclusiva per al manteniment de la relació de negocis que existeix entre REUS MOBILITAT i vosaltres.

REUS MOBILITAT garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial de les seves dades.  Us informem que teniu reconeguts i podreu exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició contactant amb REUS MOBILITAT, a través de qualsevol mitjà, en el domicili indicat en el present document.  En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A. com a Responsable del Tractament. La finalitat del tractament és donar resposta a la seva consulta o petició i, en cas d’obtenir el seu consentiment previ, l’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per mitjans electrònics. La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment. Es poden preveure cessió de dades personals amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.
  En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de Reus Mobilitat, a l’adreça de correu electrònic [email protected] o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’empresa situada a Carrer Josep Sardà i Cailà, s/n, 2a. planta 43201 – Reus (Tarragona). Addicionalment, si considera que Reus Mobilitat està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
  Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat a https://www.mercatsdereus.cat/politica-de-privacitat.

  Telefóno

  +34 977 300 006

  Direcció del mercat:

  Carrer de Sardà i Cailà, s/n​

  Vols rebre totes les notres novetats?Subscriu-te al nostre butlletí online